Να φροντίζεις το πνεύμα σου

Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας κοινωνικής συναισθηματικής προσέγγισης

Σπουδαία Νέα:
Το διαδικτυακό μας μάθημα αρχίζει τώρα! Μάθετε πώς να φέρετε τη ΣΝ στον εργασιακό σας χώρο και να κάνετε την εργασιακή σας ζωή καλύτερη!
Του έργου μας

Οι κύριοι στόχοι

Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε κατά τη διάρκεια της διετούς διάρκειας της πρωτοβουλίας της.

Ο Σκοπός
Η εκμάθηση συναισθηματικών δεξιοτήτων θα της βοηθήσει να αντιμετωπίσετε διάφορες καταστάσεις στον εργασιακό χώρο
Προώθηση

της συναισθηματικής νοημοσύνης στο χώρο εργασίας και της προσπάθειες επιχειρηματικότητας.

Προσδιορισμός

της ικανότητας διαχείρισης των δεξιοτήτων Συναισθηματικής Νοημοσύνης ανάλογα με το οργανωσιακό περιβάλλον και τη δημιουργικότητα των εργαζομένων.

Ανίχνευση

των κινδύνων και των ευκαιριών αυτών των συναισθημάτων στην παραγωγική διαδικασία.

Διευθυντές

Εκπρόσωποι ανθρώπινου δυναμικού

Εργαζόμενοι

Αυτοαπασχολούμενοι

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Επιχειρηματίες

Εργαλείο αυτό-αξιολόγησης

Εξετάστε τις συναισθηματικές σας δεξιότητες & την ετοιμότητά σας

Τα νέα μας