Despre proiect

Proiectul nostru este finanțat în cadrul programului Erasmus+.

Despre ce este vorba

Promovarea inteligenței emoționale la locul de muncă.

Pe cine susținem

Care sunt obiectivele noastre

Descrierea proiectului

"Când ne străduim să devenim mai buni decât suntem, tot ceea ce ne înconjoară devine și mai bun."

Proiectul DISAWORK de 24 de luni – Dezvoltarea și implementarea unei abordări socio -emoționale la locul de muncă – are ca scop creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța Inteligenței Emoționale la locul de muncă, oferind un management de înaltă calitate în ceea ce privește competențele emoționale antreprenorilor, managerilor și întreprindrilor mici și mijlocii de la nivel European, precum și lucrătorilor și angajaților acestora.

Proiectul pornește de la premisa că, într-o lume în continuă schimbare, industria locurilor de muncă se schimbă, de asemenea, și necesită noi competențe care pot fi adaptate la noi contexte și nevoi. Antreprenorii, directorii, managerii și lucrătorii trebuie să dezvolte noi competențe și strategii pentru a rămâne pe piață și pentru a fi mai capabili să stabilească noi standarde de calitate și să lupte împotriva riscului de șomaj.

În acest context, Inteligența Emoțională este o prioritate, considerată o abilitate nouă, importantă și valoroasă și o armă suplimentară pentru a menține nivelul de inserție profesională, dar și standardele de calitate într-un nou scenariu economic și social. Prin crearea de instrumente de formare și pentru îmbunătățirea abilităților emoționale, consorțiul proiectului își propune să atingă obiectivul general al proiectului, care este de a evidenția importanța abilităților de inteligență emoțională în noul scenariu global.

Rezultate așteptate

EMOJOBS

O hartă a celor 10 abilități emoționale principale pe care antreprenorii trebuie să le gestioneze pentru o performanță ridicată în afaceri, pe baza unei cercetări de ultimă generație în domeniu. Acest lucru va fi integrat prin dezvoltarea unui instrument de autoevaluare a acestor competențe, care să fie utilizat la locul de muncă.

SISTEM DE INSTRUIRE

O platformă online care găzduiește un sistem de instruire atât pentru manageri, cât și pentru angajați în cele 10 abilități emoționale descrise anterior, asigurând o cale de învățare online de cel puțin 30 de ore.

EMOȚII PENTRU SUCCES

O colecție de 30 de studii de caz aprofundate privind managementul emoțional eficient la locul de muncă, provenind din cel puțin toate cele 5 țări ale proiectului, care prezintă exemple de bune practici în companiile care dezvoltă conceptul de salariu emoțional, relațiile cu clienții și starea de bine emoțională în toate domeniile afacerii