Αποτελέσματα του έργου

Μάθετε περισσότερα για τα αποτελέσματα του έργου μας

Συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο εργασίας: Οι παρατηρήσεις 5 ευρωπαϊκών χωρών

Μέσα από βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις, άρθρα, μελέτες και άλλες έρευνες, η κοινοπραξία του DISAWORK εστίασε στην εικόνα των συναισθηματικών δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας στη χώρα κάθε εταίρου.

Στην Αυστρία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Ισπανία, η εικόνα που επικρατεί σε κάθε κράτος αναλύθηκε με σκοπό την καλύτερη κατανόηση και επισκόπηση της σημασίας που έχουν οι δεξιότητες στον εργασιακό χώρο.

Στην Αυστρία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Ισπανία, η εικόνα που επικρατεί σε κάθε κράτος αναλύθηκε προκειμένου να αναπτυχθεί μια πληρέστερη αντίληψη και επισκόπηση της σημασίας που έχουν οι δεξιότητες στον εργασιακό χώρο.

Συναισθηματική νοημοσύνη στον εργασιακό χώρο: Κοινή έκθεση ομάδας εστίασης

Στόχος της ομάδας εστίασης ήταν να παράσχουμε μια υψηλού επιπέδου προοπτική και ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με τα κύρια σημεία στα οποία έχουμε καταλήξει μετά την πρώτη δραστηριότητα του έργου, την τρέχουσα κατάσταση.

Επιπλέον, και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Εργασίας 1.1, θα παρουσιάσουμε επίσης τον ακόλουθο κατάλογο προτεινόμενων συναισθηματικών περιοχών ως αφετηρία για τη συζήτηση μεταξύ των εμπειρογνωμόνων. Θυμηθείτε ότι το τελικό αποτέλεσμα αυτών των πρώτων εργασιών είναι ο ορισμός 10 βασικών συναισθηματικών δεξιοτήτων στον εργασιακό χώρο ως βάση για το εργαλείο αυτο-αξιολόγησης της Εργασίας 1.3.

Συναισθήματα για την επιτυχία: Μελέτες περίπτωσης για τη διαχείριση των συναισθημάτων

Οι εργαζόμενοι επωφελούνται από ένα αρκετά ευρύ φάσμα πλεονεκτημάτων που προσφέρει η Erste Bank, τα οποία φαίνεται να στοχεύουν σε τρεις κύριους τομείς: ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, μάθηση και ανάπτυξη και προσωπική ευημερία. Το εμπιστευτικό ωράριο εργασίας, η άδεια πατρότητας, το γραφείο στο σπίτι καθώς και ο εταιρικός παιδικός σταθμός υποστηρίζουν τους εργαζόμενους στη διαχείριση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Ο δεύτερος τομέας επιδιώκεται μέσω εργαστηρίων, σεμιναρίων και ηλεκτρονικής μάθησης, τα οποία είτε παρέχονται απευθείας από την εταιρεία είτε χρηματοδοτούνται από την Erste Bank. Τέλος, μια λέσχη αναψυχής και άθλησης που προσφέρει περισσότερα από 20 είδη αθλημάτων και δραστηριοτήτων, καθώς και μια επιλογή εστιατορίων που παρέχουν υγιεινή διατροφή, επιτρέπουν στους εργαζομένους να προάγουν την ευεξία τους.