Σχετικά με το έργο

Το έργο μας χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Τι είναι όλα αυτά που κάνουμε

Προώθηση της συναισθηματικής νοημοσύνης στο χώρο εργασίας.

Ποιον υποστηρίζουμε

Ποιοι είναι οι στόχοι μας

Περιγραφή του έργου

«Όταν προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι από ό,τι είμαστε, όλα γύρω μας γίνονται επίσης καλύτερα».

Το 24μηνο έργο DISAWORK – Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας κοινωνικής συναισθηματικής προσέγγισης στον εργασιακό χώρο – στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, παρέχοντας υψηλής ποιότητας διαχείριση συναισθηματικών δεξιοτήτων σε Ευρωπαίους επιχειρηματίες, διευθυντές και ΜΜΕ, καθώς και στους εργαζόμενους και τους υπαλλήλους τους.

Το έργο βασίζεται στην παραδοχή ότι σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, ο κλάδος της εργασίας αλλάζει επίσης και απαιτεί νέες δεξιότητες που μπορούν να προσαρμοστούν σε νέα πλαίσια και ανάγκες. Οι επιχειρηματίες, τα στελέχη, οι διευθυντές και οι εργαζόμενοι καλούνται να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και στρατηγικές προκειμένου να παραμείνουν στην αγορά εργασίας και να είναι πιο ικανοί να θέσουν νέα πρότυπα ποιότητας και να καταπολεμήσουν τον κίνδυνο της ανεργίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Συναισθηματική Νοημοσύνη αποτελεί προτεραιότητα, καθώς θεωρείται μια νέα, σημαντική και πολύτιμη δεξιότητα και ένα επιπλέον εφόδιο για τη διατήρηση του επιπέδου απασχολησιμότητας, αλλά και των προτύπων ποιότητας σε ένα νέο οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο.

Με τη δημιουργία εργαλείων κατάρτισης και για τη βελτίωση των Συναισθηματικών

Δεξιοτήτων Νοημοσύνης, η κοινοπραξία εταίρων στοχεύει στο να επιτύχει το γενικό σκοπό του έργου, ο οποίος είναι να αναδείξει τη σημασία των δεξιοτήτων Συναισθηματικής Νοημοσύνης στο νέο παγκόσμιο πλαίσιο.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

EMOJOBS

Ένας χάρτης των 10 κύριων συναισθηματικών δεξιοτήτων που πρέπει να διαχειριστούν οι επιχειρηματίες για υψηλές επιδόσεις στην επιχείρηση, με βάση μια έρευνα τελευταίας τεχνολογίας στον τομέα αυτό. Αυτό θα ολοκληρωθεί με την ανάπτυξη εργαλείου αυτοαξιολόγησης για τις δεξιότητες αυτές, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στον εργασιακό χώρο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Μια διαδικτυακή πλατφόρμα που διαθέτει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα τόσο για τους διευθυντές όσο και για τους υπαλλήλους όσον αφορά τις 10 συναισθηματικές δεξιότητες που περιγράφηκαν προηγουμένως, εξασφαλίζοντας μια διαδικτυακή εκπαιδευτική διαδρομή τουλάχιστον 30 ωρών.

ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Συλλογή 30 εμπεριστατωμένων περιπτωσιολογικών μελετών σχετικά με την αποτελεσματική συναισθηματική διαχείριση στον εργασιακό χώρο, οι οποίες προέρχονται τουλάχιστον από τις 5 χώρες του προγράμματος και παρουσιάζουν παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών σε εταιρείες που αναπτύσσουν την έννοια του συναισθηματικού μισθού, τις σχέσεις με τους πελάτες και τη συναισθηματική ευεξία σε όλους τους τομείς της επιχείρησης.