Συνεργάτες

Μάθετε περισσότερα για τους εταίρους του έργου μας

Συνεργασία από κοινού

Η ομάδα μας

6 οργανισμοί – 5 χώρες – 1 στόχος

Ελλάδα

InterMediaKT

ΜΚΟ που δραστηριοποιείται από το 2012 στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσα από τεχνολογικά εργαλεία, συνεργασίες και ανταλλαγή καλών πρακτικών, προσπαθούμε να επιτύχουμε τον κύριο στόχο μας για μεταφορά γνώσης.

Ιταλία

Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci

Μια μη κερδοσκοπική ένωση στην οποία συμμετέχουν νέοι και ενήλικες και η οποία δραστηριοποιείται κυρίως μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με σχολεία, πανεπιστήμια, ιδρύματα, συλλόγους και κοινωνικές ομάδες τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Ισπανία

INDEPCIE SCA

Ένας οργανισμός αφιερωμένος στην εξειδικευμένη κατάρτιση και έρευνα στον τομέα της ανθρώπινης ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό, διερευνούμε και εφαρμόζουμε με επιστημονική αυστηρότητα τεχνικές της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, του Coaching και του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP).

Ισπανία

Growth Coop

Η Growth Coop είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφοσιωμένος στην κοινωνία στην οποία είναι εγκατεστημένη και στην οποία δραστηριοποιείται.

Η ομάδα μας αποτελείται από αφοσιωμένους επαγγελματίες που μας επιτρέπουν να ανταποκριθούμε στα διάφορα έργα στα οποία συμμετέχουμε, συγκεντρώνοντας 25 χρόνια εμπειρίας στην υπηρεσία των ανθρώπων, παρέχοντας αξίες και κοινωνική καινοτομία.

Αυστρία

Vienna Association of Education Volunteers

Ένας μη κυβερνητικός οργανισμός, με έδρα τη Βιέννη της Αυστρίας, που δημιουργήθηκε από μια κοινότητα παθιασμένων υποστηρικτών που δεσμεύονται να αναπτύξουν βιώσιμες λύσεις για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και των μαθησιακών διαδικασιών μέσω της διεξαγωγής έρευνας, της συμμετοχής σε έργα και της προώθησης της καινοτομίας.

Ρουμανία

Centrul pentru Promovarea Invatarii Permanente

Ένα μη κυβερνητικό, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που δραστηριοποιείται στον εκπαιδευτικό και κοινωνικό τομέα.

Αναπτύσσουμε εθνικά και διεθνή προγράμματα για διάφορα κοινωνικά και εκπαιδευτικά θέματα. Τα έργα μας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω διαφόρων προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τα οπτικοακουστικά εργαλεία.