Κουίζ

Εξετάστε τη συναισθηματική σας νοημοσύνη

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να αναγνωρίζουμε, να κατανοούμε και να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας καθώς και τα συναισθήματα των άλλων. Καλύπτει τέσσερις τομείς: Αυτοδιαχείριση, αυτεπίγνωση, κοινωνική επίγνωση και διαχείριση σχέσεων. Η ικανότητα να εκφράζουμε και να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας είναι απαραίτητη, αλλά και η ικανότητά μας να κατανοούμε, να ερμηνεύουμε και να ανταποκρινόμαστε στα συναισθήματα των άλλων. Στην πραγματικότητα, ορισμένοι ειδικοί υποστηρίζουν ακόμη και ότι μπορεί να είναι πιο σημαντική από το IQ.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ DISAWORK

Στο χώρο εργασίας, υπάρχουν πάντα στιγμές έντασης, άγχους και επιθετικότητας. Ως εκ τούτου, η προώθηση της συναισθηματικής νοημοσύνης στις εταιρείες είναι ένας καλός τρόπος για τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος. Η συναισθηματική νοημοσύνη στην εργασία αφορά, μεταξύ άλλων, τη λήψη ευνοϊκών αποφάσεων, την ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων και τον κατάλληλο έλεγχο συναισθημάτων όπως ο θυμός, η απογοήτευση ή η απάθεια. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πώς να επιλύετε συγκρούσεις, να επιτυγχάνετε συναίνεση, να πείθετε τους άλλους, να αναγνωρίζετε τις ιδέες των άλλων, να εργάζεστε σε μια ομάδα και να ξέρετε πώς να εκφράζετε αυτό που σκέφτεστε χωρίς να αποδοκιμάζετε αυτό που σκέφτονται ή κάνουν οι άλλοι.

Η ενσυναίσθηση είναι μια βασική ικανότητα της συναισθηματικής νοημοσύνης που εκδηλώνεται κατά την επικοινωνία και τη σχέση με τους άλλους. Η ενσυναίσθηση είναι η πρόθεση κατανόησης των συναισθημάτων και των συγκινήσεων, προσπαθώντας να βιώσουμε αντικειμενικά και λογικά αυτό που νιώθει ένα άλλο άτομο.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ DISAWORK

Η ενσυναίσθηση, ή μάλλον η έλλειψή της, μπορεί να επηρεάσει τις εργασιακές σχέσεις, οπότε η γνώση του τρόπου χειρισμού της είναι πολύ σημαντική στο εταιρικό περιβάλλον, καθώς επιτρέπει την ανάπτυξη ισχυρότερων δεσμών στην εταιρεία. Η ενσυναίσθηση θα ωφελήσει τη σχέση σας με τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες σας, καθώς βελτιώνει σημαντικά την επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Η ενσυναίσθηση οδηγεί σε μεγαλύτερη αίσθηση άνεσης στην εργασία, καθώς οι σχέσεις γίνονται πολύ πιο ρευστές, με αποτέλεσμα υψηλότερη παραγωγικότητα και καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. Όταν καταβάλλετε προσπάθεια να κατανοήσετε τους συνανθρώπους σας και να μπείτε στη θέση τους, η επίτευξη συμφωνιών γίνεται πολύ πιο εύκολη υπόθεση.

Η αντίσταση στην αλλαγή είναι η απροθυμία προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Μπορεί να είναι συγκεκαλυμμένη ή φανερή, οργανωμένη ή ατομική.

Η διαχείριση της αντίστασης στην αλλαγή είναι η ικανότητα κατανόησης, αναγνώρισης και αντιμετώπισης της αντίστασης στην αλλαγή. Δηλαδή, είτε να προσαρμόζεστε στις μεταβαλλόμενες συνθήκες είτε να συνειδητοποιείτε τις πιθανές θετικές επιπτώσεις και τα αποτελέσματα της αλλαγής.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ DISAWORK

Η κατανόηση, η αναγνώριση και η διαχείριση της αντίστασης είναι μια βασική δεξιότητα για κάθε διευθυντή που είναι υπεύθυνος για την αλλαγή ή την εφαρμογή νέων πολιτικών στο χώρο εργασίας του. Διαχειριστείτε το αποτελεσματικά και μπορεί να ενισχύσει το περιβάλλον ενός χώρου εργασίας, να ενισχύσει την υποστήριξη των εργαζομένων στις νέες πρωτοβουλίες και να προωθήσει τη δέσμευση των εργαζομένων.

Στον εργασιακό χώρο, η αποτελεσματική διαχείριση της αντίστασης στην αλλαγή περιλαμβάνει την εφαρμογή και υλοποίηση δομημένων μεθόδων και ενός προσχεδιασμένου πλαισίου, ώστε να οδηγηθεί η επιχείρηση από την τρέχουσα κατάσταση σε μια επιθυμητή κατάσταση.

 

Από μία ατομική οπτική γωνία, οι εργαζόμενοι ή οι διευθυντές που είναι σε θέση να διαχειριστούν τη δική τους αντίσταση στην αλλαγή είναι πιο πιθανό να προσαρμοστούν στον χώρο εργασίας τους και στο πιθανό μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Ο αυτοέλεγχος είναι η ικανότητα να ελέγχετε τα συναισθήματα, τις συμπεριφορές και τις σκέψεις σας αλλάζοντας ή αναστέλλοντας την πρώτη σας αντίδραση. Το τελευταίο αλλάζει προκειμένου να εκφράσουμε επιθυμητές συμπεριφορές ή να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, παρακάμπτοντας τις παρορμήσεις που οδηγούν τους ανθρώπους να αντιδρούν με ανεπιθύμητους τρόπους σε διάφορες καταστάσεις (απροσδόκητες, οξύθυμες, ενοχλητικές…).

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ DISAWORK

Ο αυτοέλεγχος αποτελεί σημαντική συνιστώσα της ζωής του οργανισμού με τα μέλη του οργανισμού να πρέπει να ασκήσουν αυτοέλεγχο για να ξεπεράσουν τα συναισθήματά τους και να επιτύχουν μακροπρόθεσμους στόχους.

Πράγματι, στον εργασιακό χώρο, πολλές καταστάσεις μπορούν να προκαλέσουν έντονες και ανεπιθύμητες αντιδράσεις, όπως, μεταξύ άλλων, μη παραγωγικές συναντήσεις, δικαιολογίες για κακή απόδοση, έλλειψη επικοινωνίας, ανεντιμότητα κ.λπ. Δεδομένου του χρόνου που περνούν οι άνθρωποι στον εργασιακό χώρο, ο αυτοέλεγχος αποτελεί μια αναγκαία δεξιότητα.

Από την άλλη, ο υπερβολικός αυτοέλεγχος τείνει να οδηγεί σε υπερβολική επιβάρυνση στην εργασία, κοινωνική απομόνωση ή άλλα επιθυμητά αποτελέσματα.

Η επίλυση προβλημάτων είναι μια νοητική διαδικασία που περιλαμβάνει την ανακάλυψη, την ανάλυση και την επίλυση προβλημάτων. Ο απώτερος στόχος της επίλυσης προβλημάτων είναι να ξεπεραστούν τα εμπόδια και να βρεθεί μια λύση που επιλύει καλύτερα το ζήτημα. Η επίλυση προβλημάτων σε σύνθετες καταστάσεις είναι μια προσωπική δύναμη και ξεκινά με τον εντοπισμό του προβλήματος. Για να λύσετε ένα πρόβλημα, πρέπει να μάθετε τι το προκάλεσε. Αυτό απαιτεί να συγκεντρώσετε και να αξιολογήσετε δεδομένα, να απομονώσετε τις πιθανές συνθήκες που μπορεί να έχουν συμβάλει και να εντοπίσετε τι πρέπει να αντιμετωπιστεί για την επίλυση του προβλήματος.

Οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων σας βοηθούν να προσδιορίσετε την πηγή ενός προβλήματος και να βρείτε μια αποτελεσματική λύση. Μόλις προσδιορίσετε την αιτία, σκεφτείτε πιθανές λύσεις. Μερικές φορές αυτό περιλαμβάνει ομαδική εργασία, καθώς δύο (ή περισσότερα) μυαλά είναι συχνά καλύτερα από ένα.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ DISAWORK

Στο χώρο εργασίας, η επίλυση προβλημάτων σε σύνθετες καταστάσεις είναι από τα χαρακτηριστικά που ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ. Η επίλυση προβλημάτων είναι μέρος της δουλειάς όλων μας, είτε είστε διευθυντής είτε είστε απλός υπάλληλος. Οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων στο χώρο εργασίας σάς βοηθούν να προσδιορίσετε γιατί συμβαίνει ένα ζήτημα και πώς να το επιλύσετε γρήγορα και αποτελεσματικά. Η επίλυση προβλημάτων σε πολύπλοκες καταστάσεις έχει να κάνει με τη χρήση της λογικής, καθώς και της φαντασίας, για να κατανοήσει κανείς την κατάσταση και να βρει μια έξυπνη λύση για να αποφύγει τις εργασιακές συγκρούσεις.

Οι ικανότητες επίλυσης προβλημάτων στον εργασιακό χώρο συνδέονται με άλλες δεξιότητες, όπως οι αναλυτικές δεξιότητες, η καινοτόμα και δημιουργική σκέψη, η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία, η ανθεκτικότητα, η πρωτοβουλία, οι δεξιότητες επηρεασμού και η ομαδική εργασία.

Η κριτική σκέψη είναι η βασική ικανότητα να σκέφτεσαι καθαρά και λογικά, κατανοώντας τη λογική σύνδεση μεταξύ των ιδεών και συμμετέχοντας σε αναστοχαστική και ανεξάρτητη σκέψη σε καταστάσεις που απαιτούν επίσης δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Η κριτική σκέψη βοηθά τους ανθρώπους να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τους στόχους τους.

Οι κριτικά σκεπτόμενοι αμφισβητούν αυστηρά τις ιδέες και τις υποθέσεις αντί να τις αποδέχονται με την πρώτη ματιά. Θα προσπαθούν πάντοτε να προσδιορίζουν αν οι ιδέες, τα επιχειρήματα και τα ευρήματα αντιπροσωπεύουν ολόκληρη την εικόνα και είναι ανοιχτοί στη διαπίστωση ότι δεν το κάνουν.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ DISAWORK

Η κριτική σκέψη αποτελεί βασική δεξιότητα στο χώρο εργασίας και συνδέεται με την επίλυση προβλημάτων. Η κριτική σκέψη βοηθά τους εργοδότες και τους εργαζόμενους να επιλύουν προβλήματα και να αναπτύσσουν στρατηγικές που τους καθιστούν καλύτερους στη δουλειά τους. Οι άνθρωποι που μπορούν να ασκούν κριτική σκέψη στον εργασιακό χώρο είναι στοχαστικοί, ανεξάρτητοι και ικανοί. Αν ασκείτε κριτική σκέψη, συνδέετε λογικά τις ιδέες, αξιολογείτε τα επιχειρήματα, βρίσκετε ασυνέπειες και λάθη στη δουλειά σας και στη δουλειά των άλλων, επιλύετε σύνθετα προβλήματα και συμμετέχετε σε αναστοχασμό.

Αποτελεί ουσιαστική πτυχή κάθε επαγγέλματος, όπου ο στόχος είναι η αντικειμενική και αμερόληπτη εξαγωγή πληροφοριών, η ανάλυση του πλαισίου, η επίλυση δημιουργικών προβλημάτων και η εξεύρεση ρεαλιστικών λύσεων. Αυτό είναι χρήσιμο στις συζητήσεις στο χώρο εργασίας και όταν τοποθετείτε τον εαυτό σας ως πρωτοπόρο στον κλάδο σας.

Η δυνατότητα κρίσης και λήψης αποφάσεων είναι η ικανότητα συγκρότησης αξιολογήσεων για τον κόσμο και η δράση αναλόγως με βάση αυτό που θεωρείται επιλογή μεταξύ άλλων μετά από μια καλή διαδικασία κριτικής ανάλυσης. Η λήψη αποφάσεων συνδέεται και εξαρτάται αυστηρά από την κρίση: το είδος της κρίσης που σχετίζεται με τη λήψη αποφάσεων (διαφορετικό από τη νομική κρίση ή τη θρησκευτική κρίση για παράδειγμα) μπορεί να περιγραφεί ως η ικανότητα εκτέλεσης μιας εσωτερικής σκέψης που θα οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα, μια απόφαση.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ DISAWORK

Οι δεξιότητες κρίσης και λήψης αποφάσεων συνδέονται συχνά με υψηλότερες πιθανότητες να είναι κάποιος πιο ικανοποιημένος με τη δουλειά του ή με υψηλότερες πιθανότητες απασχολησιμότητας. Πράγματι, στο χώρο εργασίας αυτές οι δεξιότητες είναι δύο από τις πιο πολύτιμες επειδή δείχνουν ότι ένα άτομο, ένας εργαζόμενος, είναι ικανός να είναι ανεξάρτητος και στρατηγικός, χωρίς να είναι πολύ ταραγμένος όταν μπορεί να συμβεί κάτι απροσδόκητο.

Μια άλλη πλευρά του νομίσματος είναι ότι μπορεί κανείς να λάβει μια απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη όλους τους παράγοντες που μπορούν να την παρακινήσουν ή να την υπονομεύσουν και αυτό μπορεί να ξεπεραστεί λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές πληροφορίες και λαμβάνοντας υπόψη κάθε ένα από τα πιο πιθανά αποτελέσματα.

Η διεκδικητικότητα, σύμφωνα με το λεξικό του Cambridge3, είναι η ιδιότητα του να έχεις αυτοπεποίθηση και να μη φοβάσαι να πεις αυτό που θέλεις ή πιστεύεις. Σημαίνει να είσαι σίγουρος για τον εαυτό σου και να έχεις αυτοπεποίθηση χωρίς να έχεις οποιαδήποτε μορφή επιθετικής στάσης στην επικοινωνία.

Ένα διεκδικητικό άτομο είναι συνήθως ένας κριτικός στοχαστής και ένας αποτελεσματικός επικοινωνιολόγος, ο οποίος μιλάει για τον εαυτό του και για τις ανάγκες και τα πιστεύω του.

Πιστεύεται ότι είναι μια σημαντική δεξιότητα που πρέπει να μάθει κανείς, ιδίως όταν είναι σε νεαρή ηλικία, και αποτελεί ένδειξη καλής αυτοεκτίμησης.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ DISAWORK

Το να είσαι διεκδικητικός και όχι επιθετικός ή παθητικός σε οποιοδήποτε εργασιακό περιβάλλον, τόσο στη θέση ενός εργοδότη όσο και στη θέση του εργαζομένου είναι μια πολύτιμη δεξιότητα, η οποία μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία μιας χαλαρής ατμόσφαιρας, όπου ο καθένας έχει σαφή εικόνα των ορίων γύρω από αυτόν και τους άλλους συναδέλφους. Επίσης, είναι σημαντικό να είναι σε θέση να μιλήσουν για τον εαυτό τους με σαφή αλλά ήπιο τόνο, παραμερίζοντας κάθε κίνδυνο παρεξηγήσεων ή ανομολόγητων αναγκών που οδηγούν σε θυμό.

Σε έναν εργασιακό χώρο, το να είσαι διεκδικητικός προϋποθέτει τη βαθιά κατανόηση της ιεραρχικής δομής και την προθυμία των άλλων να ακούσουν ενεργά.

Από μια προσωπική άποψη, οι εργαζόμενοι ή οι διευθυντές που είναι σε θέση να είναι διεκδικητικοί χωρίς να είναι επιθετικοί και επίσης σε θέση να αποδέχονται τη διεκδικητικότητα των άλλων είναι πιο πιθανό να αποτρέψουν κάθε είδους διαφωνία ή δυσαρέσκεια, οικοδομώντας ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης.

Η επικοινωνία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διαπραγμάτευση, η επικοινωνία είναι μια διαδικασία με την οποία ανταλλάσσονται πληροφορίες μεταξύ ατόμων, μέσω ενός κοινού συστήματος συμβόλων, σημείων και συμπεριφορών. Η διαπραγμάτευση είναι μια μέθοδος επίλυσης διαφωνιών και επίτευξης συμφωνιών μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών. Η διαπραγμάτευση είναι μια διαδικασία «δούναι και λαβείν» που οδηγεί σε συμβιβασμό στον οποίο κάθε μέρος κάνει μια παραχώρηση προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Εκτός από την επικοινωνία, υπάρχουν και άλλες δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη διαπραγμάτευση: Η ενεργητική ακρόαση, η υπομονή και η πειθώ είναι σημαντικές δεξιότητες για τη διαπραγμάτευση.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ DISAWORK

Η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική στο χώρο εργασίας, επειδή η επικοινωνία επιτρέπει μια καλή ροή λειτουργίας στο χώρο εργασίας, η οποία είναι απαραίτητη για την επιτυχία μιας εταιρείας. Η καλή επικοινωνία βοηθά στην αποφυγή περιττών προβλημάτων και παρεξηγήσεων. Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι η επικοινωνία υπερβαίνει τις προφορικές και γραπτές πληροφορίες, αλλά είναι επίσης μη λεκτική, η κατανόηση της γλώσσας του σώματος και των εκφράσεων του προσώπου είναι επίσης μέρος της καλής επικοινωνίας.

Η διαπραγμάτευση είναι ζωτικής σημασίας για την απόδοση και, τελικά, για την επιβίωση μιας εταιρείας σε έναν ολοένα και πιο ανταγωνιστικό, δυναμικό και συγκεχυμένο εμπορικό κόσμο. Ως εκ τούτου, οι διευθυντές πρέπει να διαθέτουν και να βελτιώνουν συνεχώς τις διαπραγματευτικές τους ικανότητες. Η συναισθηματική νοημοσύνη παίζει μεγάλο ρόλο όταν πρόκειται για διαπραγμάτευση, επειδή κάποιος πρέπει να γνωρίζει και να είναι σε θέση να ελέγχει τα συναισθήματά του, καθώς και να αναγνωρίζει τα συναισθήματα των άλλων.

Η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού είναι η διαδικασία επίβλεψης της κατάρτισης, της ανάπτυξης, της παρακίνησης και της καθημερινής διαχείρισης των εργαζομένων. Οι καλοί διευθυντές δημιουργούν καλές εταιρείες.

Οι άνθρωποι θέλουν καλούς ηγέτες για τη διαχείρισή τους. Θέλουν σαφήνεια, πλαίσιο, συνέπεια, θάρρος και δέσμευση από τους ηγέτες τους. Η καλή διαχείριση των ανθρώπων είναι ζωτικής σημασίας για τη δέσμευση, τη διατήρηση και την ανάπτυξη των εργαζομένων.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ DISAWORK

Διαχείριση ανθρώπων σημαίνει ενθάρρυνση των εργαζομένων (και των προϊσταμένων) να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους και αυτό απαιτεί να γνωρίζουν πώς να παρακινούν τους ανθρώπους. Η παρακίνηση των εργαζομένων είναι μια δεξιότητα που πηγάζει από την οξεία επίγνωση των συναισθημάτων σας και των συναισθημάτων των υπαλλήλων σας, καθώς και από την ικανότητα να διατυπώνετε με σαφήνεια τη λογική. Η παρακίνηση απαιτεί και τα δύο – το συναίσθημα χωρίς λογική είναι χειραγώγηση και η λογική χωρίς συναίσθημα είναι βέβαιο ότι θα αγνοηθεί.

Μία από τις σημαντικότερες δεξιότητες διαχείρισης ανθρώπων είναι η ικανότητα να δίνετε χρήσιμα και ευπρόσδεκτα σχόλια. Πρέπει να είστε ειλικρινείς με τους υπαλλήλους και αυτοί θέλουν να ακούνε ανατροφοδότηση από τους διευθυντές τους – αλλά προσέξτε να μην είστε άσκοπα σκληροί. Οι επιτυχημένοι διευθυντές ασκούν κριτική με τρόπο που οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται το γνήσιο ενδιαφέρον για την εργασία και την ευημερία τους – αισθάνονται ότι υποστηρίζονται και είναι έτοιμοι να κάνουν τα επόμενα βήματα και όχι ότι τους έχουν προσβάλει.

Καλώς ήρθατε στο εργαλείο αυτοαξιολόγησής σας για τη συναισθηματική νοημοσύνη

Καθώς απαντάτε στις ερωτήσεις αξιολόγησης, μπορείτε να ακούσετε τη μουσική μας, η οποία θα “ξυπνήσει” τη συναισθηματική σας νοημοσύνη.